SEKSIONI MUZIKOR I SHOQATËS MIGJENI

Seksioni muzikor i shoqatës Migjeni është themeluar në vitin 1989 i cili me koncertet e veta bëri bujë për kohën. Vazhdimin e këtij rrugëtimi e bëmë në vitin 2018  fillimisht me një grup instrumentalistësh muzikor, i cili në ndërkohë u rrit në një orkestër të vogël që luanë me instrumente tradicionale (kitarë, mandolinë, harmonikë) dhe burimore folklorike (fyell, def, tarambukë, çifteli, gajde).

Aktiviteti i seksionit muzikor ka fillu në vitin 2018 dhe ka qenë i dendur sidomos gjatë vitit 2019. Për shkak të situarës pandemike gjat vitit 2020, ky aktivitet ka qenë shum modest.

Pasqyra e koncerteve paraqitet si vijon:

 • Koncertin me grupin vokal Kvali të mbajtur me rastin e përvjetorit të ditës së flamurit, në nëntor 2018 në sallën e shoqatës Migjeni, Lubjanë.
 • Pjesëmarrja me dy pika vokalo-instrumentale në koncertin të organizuar nga shoqata “Sevdah", me 12.10.2019 në sallën “Špranski borci" në Lubjanë.
 • Koncerti i tërsishëm me grupin Kvali të mbajtur me 8. 6. 2019 në Atriumin ZRC SAZU, Lubjanë.
 • Pjesëmarrja me katër pika vokalo-instrumentale në koncertin të organizuar nga shoqata e boshnjakve në Slloveni Sanxhak, me 09.11.2019 në sallën e shtëpië së kulturës Kamnik.
 • Koncerti i tërsishëm me grupin Kvali të mbajtur me 14. 2.2021 në atriumin e ASHAS, Lubjanë. 
 • Grupi muzikor i shoqatës Migjeni, i përbëre nga Nahid Bejtullahi, Raif Bilurdagi, Xhavit Hoxha, Besir Jusuf e Nasuf Krasniqi morën pjesë në Festivalin ndërkombëtar folklorik, – Aulona International Folk Festival, që u mbajt në Vlorë më 29-31. maj 2021.
 • Më 9. 12. 2021 në sallën e qendrës “Celjski dom" në Celje, u mbajt edhe koncerti vjetor i grupit muzikor të shoqatës “Migjeni" dhe grupit vokal “Kvali".

Anëtarët e orkestrit:

 • Nahid Bejtullahi, udhëheqës artistik, kitarë.
 • Petra Trobec, udhëheqëse artistike e grupit Kvali, harmonikë
 • Besir Jusufi, mandolinë.
 • Xhavit Hoxha, fyell, çifteli, gajde.
 • Raif Bilurdag, tarambukë, def.
 • Nasuf Krasniqi, çifteli.

Solistët vokal:

 • Alma Bejtullahu
 • Nasuf Krasniqi
 • Jehona Hoxha